Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6050 3e2a 500
Reposted frompeper peper viaburdel burdel
9765 b153 500
Reposted fromnenya nenya viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
3324 c892
Reposted frommisza misza viaburdel burdel
2546 02af 500
Reposted fromsoadysta soadysta viaburdel burdel
2611 3640
Reposted fromkotowate kotowate viaburdel burdel
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko (via polskie-zdania)
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaburdel burdel
Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viaburdel burdel
5176 d1ba 500

 glow in the light

Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viaburdel burdel
4518 c9dc
Reposted frombabyface babyface viaburdel burdel
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaburdel burdel
0622 5d58 500
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viaburdel burdel
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viaburdel burdel
3106 72c5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaburdel burdel
rozpuszczam włosy 
i grzeszę w myślach 
w ukryciu nocy 
w snach
— Herbert
Reposted fromkamkas kamkas viaburdel burdel
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaburdel burdel
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaburdel burdel
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaburdel burdel
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaburdel burdel
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl